Vozíky na plynové lahve

Vozíky pro manipulaci s plynovými lahvemi.